Znaleziono 1 artykuł

Andrzej Demitrów

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dzieje Izraela (Mdr 10–19) jako objawienie Bożej sprawiedliwości w świetle dygresji z Mdr 12,12-22 Andrzej Demitrów s. 49-69