Znaleziono 2 artykuły

Stephen Davies

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Modest Actual Mentalism : Questions and Comments Stephen Davies s. 13-17
"Themes in the Philosophy of Music", Stephen Davies, Oxford 2003 : [recenzja] Michał Νakοneczny Stephen Davies (aut. dzieła rec.) s. 156-161