Znaleziono 2 artykuły

Dorota Danielik-Kowalska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Glottodydaktyczne przesłanki podejścia komunikatywnego w nauczaniu języków obcych Dorota Danielik-Kowalska s. 199-205
O teoretycznych inspiracjach pedagogiki reformy dla współczesnej pedagogiki Dorota Danielik-Kowalska s. 204-213