Znaleziono 5 artykułów

Małgorzata Dajnowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aktywność społeczno-kulturalna a działalność polityczna w Łomżyńskiem w początkach XX w. Małgorzata Dajnowicz s. 15-28
Działalność polityczna kobiet Narodowej Demokracji w województwie białostockim II Rzeczypospolitej Małgorzata Dajnowicz s. 23-42
Liga Kobiet w terenie. Kierunki działalności organizacji na przykładzie struktur białostockich w latach 1966−1981 Małgorzata Dajnowicz s. 161-182
Sympatie polityczne mieszkańców guberni suwalskiej przed I wojną światową : (ze szczególnym uwzględnieniem ludności polskiej) Małgorzata Dajnowicz s. 229-240
O rasizmie i światopoglądzie Romana Dmowskiego Małgorzata Dajnowicz Grzegorz Krzywiec (aut. dzieła rec.) s. 288-290