Znaleziono 8 artykułów

Józef Dajczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy stoimy u progu nowej homiletyki na Zachodzie? Józef Dajczak s. 39-81
"La Pedagogie des Jesuites", S. Charmot, Paris 1951 : [recenzja] Józef Dajczak S. Charmot (aut. dzieła rec.) s. 131-152
Rozwój pedagogiki naukowej na Zachodzie za okres lat 1945-1960 Józef Dajczak s. 171-233
Osobowość biologiczno-psychologiczna nauczyciela-katechety Józef Dajczak s. 173-233
Nowa gałąź wiedzy pedagogicznej tzw. "Meso-pedagodia" Józef Dajczak s. 241-265
"Die Predigt : Theoretische und Praktische Theologische Wegweisung", Anselm Günthör, Freiburg-Basel-Wien 1963 : [recenzja] Józef Dajczak Anselm Günthör (aut. dzieła rec.) s. 314-316
"Catéchèse (Objectifs et Méthodes de l'Enseignement religieux)", Joseph André Jungmann S. J., traduction G. Haumonth S. J., Bruxelles 1955; "Katechetik : Aufgabe und Methode der religiösen Unterweisung", Freiburg i. Br. u. Wien 1953 : [recenzja] Józef Dajczak G. Haumonth (aut. dzieła rec.) Joseph André Jungmann (aut. dzieła rec.) s. 381-404
"Geschichte der abendländischen Erziehung und Bildung : ein Grundriss", Max Mayer, Freiburg im Breisgau 1955 : [recenzja] Józef Dajczak Max Mayer (aut. dzieła rec.) s. 706-708