Znaleziono 12 artykułów

Teofil Długosz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Seminaria duchowne we wschodniej Polsce do 1800 roku Teofil Długosz s. 23-37
Z dziejów biskupstwa kijowskiego Teofil Długosz s. 70-89
Projekt utworzenia w Polsce nowych biskupstw z przed 1631 r. Teofil Długosz s. 99-109
Części składowe archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego = Quaenam paroeciae decursu temporis archidioecesi Leopoliensi rit. lat. adnumeratae sint Teofil Długosz s. 113-115
Sieć parafialna diecezji łuckiej w 1726 roku Teofil Długosz s. 173-213
Biskupia visitatio liminum Teofil Długosz s. 173-249
Królowa Jadwiga Teofil Długosz s. 181-306
Św. Pius X Teofil Długosz s. 197-209
Rękopis Statutów Synodalnych Wrocławskich z 1612 roku = Exemplar Statutorum Synodalium Vladislaviensium de a. 1612 Teofil Długosz s. 254-255
Biskupia "visitatio liminum" : instrukcje kogregacji odnośnie do relacyj biskupich : (dokończenie) Teofil Długosz s. 273-388
Niedoszły synod unicko-prawosławny we Lwowie 1629 r. Teofil Długosz s. 479-506
Królowa Jadwiga : c.d. : Fundacje Królowej Jadwigi Teofil Długosz s. 503-571