Znaleziono 10 artykułów

Tomasz Dąbrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o spółdzielczości niemieckiej w I połowie XXI wieku Karol Dąbrowski Tomasz Dąbrowski s. 26-43
Zarząd w strukturze organów spółdzielni Tomasz Dąbrowski s. 54-78
Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej Tomasz Dąbrowski s. 74-92
"Prawo spółdzielcze", Henryk Cioch, Warszawa 2011 : [recenzja] Tomasz Dąbrowski Henryk Cioch (aut. dzieła rec.) s. 182-186
"'Salubritas' e forme di tutela in età romana : il ruolo del 'civis'", Andrea Di Porto, Torino 2014 : [recenzja] Tomasz Dąbrowski Andrea Di Porto (aut. dzieła rec.) s. 221-229
"Organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu administracyjnym", Anna Gronkiewicz, Warszawa 2012 : [recenzja] Karol Dąbrowski Tomasz Dąbrowski Anna Gronkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 235-242
Wyrok Włoskiego Najwyższego Sądu Kasacyjnego z dnia 1 kwietnia 2015 r. poświęcony problematyce spółdzielni socjalnej Tomasz Dąbrowski s. 254-266
"Prawnopracowniczy status członka zarządu spółki kapitałowej w kontekście dwoistości norm prawa pracy i prawa handlowego", Sebastian Koczur, Kraków 2015 : [recenzja] Tomasz Dąbrowski Marek Wikiński Sebastian Koczur (aut. dzieła rec.) s. 255-259
"Instytucje prawa rodzinnego", red. Jakub M. Łukasiewicz, Warszawa 2014 : [recenzja] Tomasz Dąbrowski Jakub M. Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 290-293
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Patologie w administracji”, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Technologiczno– Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom 18 maja 2015 r. Tomasz Dąbrowski s. 300-306