Znaleziono 1 artykuł

Maciej Dąbrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozmowa Jezusa z Nikodemem (J 3, 1-21) jako dyskusja rabiniczna Maciej Dąbrowski s. 55-66