Znaleziono 20 artykułów

Iwona Dąbrowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Radzikowo Stare, woj. płockie, st. "Gaik" Iwona Dąbrowska s. 110-111
Radzikowo Stare, gm. Czerwińsk, woj. płockie. Stanowisko "Gaik" Iwona Dąbrowska s. 141
Franknowo, pow. Biskupiec Reszelski Iwona Dąbrowska Ryta Kozłowska s. 164-165
Franknowo, pow. Biskupiec. Stanowisko 1 Iwona Dąbrowska s. 164
Radzikowo Stare, gm. Czerwińsk, woj. płockie. Stanowisko "Gaik" Boško Babič Iwona Dąbrowska s. 168
Janowo, pow. Mrągowo Iwona Dąbrowska Ryta Kozłowska Jerzy Okulicz s. 170
Radzikowo Stare, woj. płockie. Stanowisko "Gaik" Boško Babič Iwona Dąbrowska s. 173
Radzikowo Stare, woj. płockie. Stanowisko "Gaik" Boško Babič Iwona Dąbrowska s. 173-174
Franknowo, pow. Biskupiec Rzeszelski. Stanowisko 1 Iwona Dąbrowska s. 174
    Zacytuj
  • Udostępnij
Franknowo, gm. Jeziorany, woj. olsztyńskie Boško Babič Iwona Dąbrowska s. 175-176
    Zacytuj
  • Udostępnij
Franknowo, pow. Biskupiec Iwona Dąbrowska Ryta Kozłowska s. 179-180
Radzikowo Stare, gm. Czerwińsk, woj. płockie Iwona Dąbrowska s. 184-185
Radzikowo Stare, gm. Czerwińsk, woj. płockie Iwona Dąbrowska s. 194-195
Radzikowo Stare, gm. Czerwińsk, woj. płockie Iwona Dąbrowska s. 198-199
Radzikowo Stare, woj. płockie. Stanowisko "Gaik" Boško Babič Iwona Dąbrowska s. 200-201
    Zacytuj
  • Udostępnij
Radzikowo Stare, woj. płockie. Stanowisko "Gaik" Boško Babič Iwona Dąbrowska s. 223-224
Radzikowo Stare, gm. Czerwińsk, woj. płockie Iwona Dąbrowska s. 230-231
Bełcz Mały, pow. Góra Śląska Boško Babić Iwona Dąbrowska s. 237
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na terenie osady wczesnośredniowiecznej we Franknowie, pow. Biskupiec Reszelski w latach 1971-1972 Iwona Dąbrowska Ryta Kozłowska s. 345-352
Badania sondażowe grodziska w Janowie w pow. mrągowskim w 1970 r. Iwona Dąbrowska Ryta Kozłowska s. 658-659