Znaleziono 9 artykułów

Artur Czuchryta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inwestycje kapitału górnośląskiego w kamieniołomy na Wołyniu w okresie II Rzeczypospolitej Artur Czuchryta s. 101-116
Cukrownia „Opole Lubelskie” podczas II wojny światowej Artur Czuchryta s. 138-154
Przemysł młynarski w województwie lubelskim w latach 1918-1939 Artur Czuchryta s. 149-160
Materiały do dziejów gospodarczych Kresów Wschodnich w latach 1918-1939 w Państwowym Archiwum Obwodu Rówieńskiego w Równem Artur Czuchryta s. 153-170
"Mieszkańcy małych miast Galicji Wschodniej w okresie autonomicznym", Jadwiga Hoff, Rzeszów 2005 : [recenzja] Artur Czuchryta Jadwiga Hoff (aut. dzieła rec.) s. 170-173
Prof. dr hab. Bronisław Mikulec (1936-2007) Artur Czuchryta s. 197-198
"Przemysł rolno-spożywczy w województwie lubelskim w latach 1918-1939", Artur Czuchryta, Lublin 2008 : [recenzja] Henryk Krawiec Artur Czuchryta (aut. dzieła rec.) s. 288-291
"Z dziejów klasy średniej w Lublinie. Kupcy branży kolonialnej w życiu gospodarczym i społecznym miasta (1918–1939)", Artur Czuchryta, Lublin 2011 : [recenzja] Małgorzata Łapa Artur Czuchryta (aut. dzieła rec.) s. 309-312
Przemysł cukrowniczy w województwie lubelskim w latach 1918- 1939 Artur Czuchryta s. 411-431