Znaleziono 1 artykuł

Magdalena Czop-Lisiecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Frazeologizmy w słownikach niemiecko‑polskich i polsko‑niemieckich na przykładzie >Pons Duży słownik< i >Langenscheidt Słownik Partner<" [Phraseologismen in deutsch‑polnischen und polnisch‑deutschen Wörterbüchern am Beispiel der Wörterbücher „Pons Duży słownik“ und „Langenscheidt Słownik Partner“], Ryszard Lipczuk, Magdalena Czop-Lisiecka, Anna Sulikowska (Hg.), Szczecin 2012 : [recenzja] Magdalena Koper Magdalena Czop-Lisiecka (aut. dzieła rec.) Ryszard Lipczuk (aut. dzieła rec.) Anna Sulikowska (aut. dzieła rec.) s. 331-333