Znaleziono 8 artykułów

Bogumił Czerwiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Determinanty zakupu usług ubezpieczeniowych przez osoby powyżej 50. roku życia Bogumił Czerwiński s. 49-59
Innowacyjność polskich przedsiębiorstw usługowych na tle doświadczeń Unii Europejskiej Bogumił Czerwiński s. 75-85
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w usługach ubezpieczeniowych Bogumił Czerwiński s. 80-90
Postawy osób starszych wobec tradycyjnych i innowacyjnych kanałów dystrybucji usług finansowych Bogumił Czerwiński s. 156-170
Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności instytucji finansowych na rynku polskim Bogumił Czerwiński s. 275-283
Zmiany w otoczeniu organizacji a intensywność stosowania innowacji przez instytucje finansowe Bogumił Czerwiński s. 301-310
Działalność innowacyjna a społeczna odpowiedzialność biznesu instytucji finansowych Bogumił Czerwiński s. 425-433
Tradycyjne i nowoczesne kanały dystrybucji wykorzystywane w procesie świadczenia usług ubezpieczeniowych dojrzałym konsumentom Bogumił Czerwiński s. 435-446