Znaleziono 3 artykuły

Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Orientacja na klienta w gospodarstwach agroturystycznych - zarys problemu Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz s. 23-33
Wymagania turystów wobec produktu agroturystycznego : studium empiryczne Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz s. 233-247
Znaczenie produktów lokalnych w różnicowaniu oferty turystycznej regionu Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz s. 305-313