Znaleziono 5 artykułów

Maria Czerepaniak-Walczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ile "techne", ile "praxis"? : w poszukiwaniu koncepcji praktyki jako elementu kształcenia nauczycielskiego profesjonalizmu Maria Czerepaniak-Walczak s. 7-22
Homo academicus w świecie homo oeconomicus : o obszarach i przejawach zmagań z akademickim zniewoleniem Maria Czerepaniak-Walczak s. 11-24
Uniwersytet: miejsce edukacji całożyciowej czy salon profesora Higginsa? : perspektywa pedagogiczna Maria Czerepaniak-Walczak s. 69-90
Realizm krytyczny jako metodologiczna perspektywa pedagogiki emancypacyjnej Maria Czerepaniak-Walczak s. 201-218
"Fabryka dyplomów czy universitas?", (red.) Maria Czerepaniak-Walczak, Kraków 2013 : [recenzja] Aleksander Cywiński Maria Czerepaniak-Walczak (aut. dzieła rec.) s. 225-229