Znaleziono 31 artykułów

Ryszard Czekalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Otwarcie Sympozjum: Dialog kulturowy Zachodu z krajami Indii i Dalekiego Wschodu : wybrane aspekty, Warszawa, UKSW, 13 stycznia 2011 Ryszard Czekalski s. 11-12
W poszukiwaniu współczesnego ujęcia katechetyki Ryszard Czekalski s. 11-30
The Opening Speech: A Cultural Dialogue of the West with the Indian and Far East Countries : Selected Aspects (Warsaw, January 13, 2011) Ryszard Czekalski s. 13-14
Studia Katechetyczne w latach 1979-1987 Ryszard Czekalski s. 17-21
Polskie dokumenty katechetyczne po soborze watykańskim II Ryszard Czekalski s. 27-45
Księga wiary i wiedzy : w 20. rocznicę Katechizmu Kościoła Katolickiego Ryszard Czekalski s. 31-49
Recepcja nurtu kerygmatycznego w katechezie polskiej Ryszard Czekalski s. 35-46
Organizacja katechezy w diecezji płockiej w okresie międzywojennym Ryszard Czekalski s. 59-83
Przedmiot i programy nauczania katechetycznego w Polsce w pierwszej połowie XX wieku Ryszard Czekalski s. 59-72
Stowarzyszenia i organizacje w diecezji płockiej w okresie międzywojennym Ryszard Czekalski s. 85-105
Rys historyczny lekcji religii katolickiej w Polsce Ryszard Czekalski s. 99-125
Biuletyn katechetyczny Radosław Chałupniak Ryszard Czekalski Aneta Rayzacher-Majewska Piotr Tomasik s. 153-174
"Les jeunes, l'école et la religion", sous la direction de Céline Béraud et Jean-Paul Willaime, Montrouge 2009 : [recenzja] Ryszard Czekalski Céline Béraud (aut. dzieła rec.) Jean-Paul Willaime (aut. dzieła rec.) s. 162-167
Kronika Wydziału Teologicznego : II półrocze 2001 Ryszard Czekalski s. 199-239
W poszukiwaniu kulturowego cohabitation dla współczesnej i przyszłej Europy : chrześcijaństwo, islam, judaizm Ryszard Czekalski s. 207-222
Kronika Wydziału Teologicznego : I półrocze 2003 Ryszard Czekalski s. 211-234
Kronika Wydziału Teologicznego : II semestr 2006 Ryszard Czekalski s. 217-255
Kronika Wydziału Teologicznego : II półrocze 2002 Ryszard Czekalski s. 217-254
Kronika Wydziału Teologicznego : II półrocze 2004 Ryszard Czekalski s. 221-261
Kronika Wydziału Teologicznego : I półrocze 2002 Ryszard Czekalski s. 225-247
Kronika Wydziału Teologicznego : II semestr 2005 Ryszard Czekalski s. 233-263
Kronika Wydziału Teologicznego : II półrocze 2003 Ryszard Czekalski s. 235-277
Kronika Wydziału Teologicznego : I półrocze 2004 Ryszard Czekalski s. 239-264
La nouvelle évangélisation en Pologne Ryszard Czekalski s. 243-248
Kronika Wydziału Teologicznego : II półrocze 1999 Ryszard Czekalski s. 245-284
Kronika Wydziału Teologicznego : II półrocze 2000 Ryszard Czekalski s. 257-296
"Szkolne i parafialne nauczanie religii w II Rzeczypospolitej na przykładzie diecezji płockiej", Ryszard Czekalski, Sandomierz 2012 : [recenzja] Rafał Bednarczyk Ryszard Czekalski s. 259-261
Kronika Wydziału Teologicznego : I półrocze 2000 Ryszard Czekalski s. 261-280
Kronika Wydziału Teologicznego : I półrocze 1999 Ryszard Czekalski s. 263-288
Kronika Wydziału Teologicznego : I semestr 2006 Ryszard Czekalski s. 267-301
Kronika Wydziału Teologicznego : I semestr 2005 Ryszard Czekalski s. 275-307