Znaleziono 4 artykuły

Agnieszka Czechowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Prawo powszechne, tor pospolity" : Kilka uwag do interpretacji "Trenu XIX" Jana Kochanowskiego Agnieszka Czechowicz s. 7-24
Dyskursy, ekskursy, wielomówność i pobocza narracyjne : (propozycje interpretacji miejsca dygresji w epice sarmackiej na przykładzie "Argenidy" Wacława Potockiego) Agnieszka Czechowicz s. 193-206
Wacław Potocki - "poeta ze dwojej złożony natury" Ludwika Ślękowa Agnieszka Czechowicz (aut. dzieła rec.) Mariola Wilczak (aut. dzieła rec.) s. 248-251
O alegorii naturalnej w dawnej teorii poezji heroicznej Agnieszka Czechowicz s. 253-272