Znaleziono 5 artykułów

Włodzimierz Czarnecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Żółkiewscy herbu Lubicz w ziemi chełmskiej do połowy XVI w. Włodzimierz Czarnecki s. 9-23
Szlachta i bojarzy : rody średzińskich i andrzejewskich w ziemi chełmskiej Włodzimierz Czarnecki s. 23-38
Bojarzy litewscy w ziemi chełmskiej : Wołczkowie herbu Działosza do początku XVI w. Włodzimierz Czarnecki s. 23-35
Fundacja Klasztoru Jasnogórskiego : cele i motywy fundatora Włodzimierz Czarnecki s. 41-48
"Szlachta ziemi chełmskiej do połowy XVI wieku", Włodzimierz Czarnecki, Białystok 2012 : [recenzja] Piotr Andrzej Dmochowski Andrzej Sikorski Włodzimierz Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 284-305