Znaleziono 6 artykułów

Andrzej Czaja

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Naczelna zasada i przewodnie idee teologii Josepha Ratzingera Andrzej Czaja s. 5-18
"Matka Kościoła" w perspektywie eklezjologii "communio" Andrzej Czaja s. 74-88
Una Mystica Persona : zasadnicze elementy pneumatologicznej eklezjologii Heriberta Mühlena Andrzej Czaja s. 79-95
"Credo in Spiritum Vivificantem : Pneumatologiczna interpretacja Kościoła jako komunii w posoborowej teologii niemieckiej", Andrzej Czaja, Lublin 2003 : [recenzja] Bogdan Biela Andrzej Czaja (aut. dzieła rec.) s. 181-184
Co Duch Święty mówi dzisiaj do Kościoła w Polsce? Andrzej Czaja s. 217-226
"Traktat o Maryi", Elżbieta Adamiak, "Traktat o Kościele", Andrzej Czaja, Warszawa 2006 : [recenzja] Kazimierz Misiaszek Elżbieta Adamiak (aut. dzieła rec.) Andrzej Czaja (aut. dzieła rec.) s. 239-241