Znaleziono 3 artykuły

Hanna Czaja-Cieszyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Internacjonalizacja jako szansa rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw Hanna Czaja-Cieszyńska s. 9-18
Wprowadzenie MSSF dla małych i średnich jednostek – szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorstw Hanna Czaja-Cieszyńska s. 113-122
Użyteczność informacyjna uproszczonych form ewidencyjnych małych i średnich przedsiębiorstw na tle rozwiązań podatkowych w Polsce Hanna Czaja-Cieszyńska s. 172-180