Znaleziono 10 artykułów

Piotr Cyrek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opakowanie jako źródło informacji o produktach żywnościowych Piotr Cyrek s. 9-21
Determinanty wyboru placówki handlu detalicznego żywnością w ujęciu dynamicznym Piotr Cyrek s. 11-21
Szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorstw handlu detalicznego żywnością wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej Piotr Cyrek s. 175-187
Kształtowanie asortymentu jako determinanta sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw handlu detalicznego Piotr Cyrek s. 197-208
Diagnoza zasobów ludzkich i perspektywy zatrudnienia w przedsiębiorstwach handlu detalicznego Piotr Cyrek s. 259-271
Zgodność oczekiwań klientów i elementów strategii marketingowych przedsiębiorstw handlu detalicznego Piotr Cyrek s. 269-281
Motywy wprowadzania nowych pozycji asortymentowych w podmiotach handlu detalicznego żywnością Piotr Cyrek s. 277-287
Uwarunkowania strategiczne działalności przedsiębiorstw handlu detalicznego żywnością na Podkarpaciu w ujęciu dynamicznym Piotr Cyrek s. 287-299
Postrzeganie oferty sklepów dyskontowych przez klientów handlu detalicznego Piotr Cyrek s. 295-310
Deklaracje i zachowania przedsiębiorców handlu detalicznego w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników Piotr Cyrek s. 393-405