Znaleziono 1 artykuł

Jan Cymbała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Istotne obowiązki małżeński i przyczyny niezdolności do ich podjęcia w wyrokach Roty Rzymskiej z lat 1983-1992 wydanych na podstawie kan. 1095 nr 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego, opublikowanych w "Decisiones"", Jan Cymbała, Olsztyn 2002 : [recenzja] Wojciech Góralski Jan Cymbała (aut. dzieła rec.) s. 263-267