Znaleziono 22 artykuły

Henryk Cudak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Henryk Cudak s. 5-6
Zaburzenie struktury rodziny jako konsekwencja makrospołecznych uwarunkowań Henryk Cudak s. 7-17
Ubóstwo ekonomiczne rodziny jako ważny paradygmat dysfunkcji środowiska rodzinnego Henryk Cudak s. 7-17
Makrospołeczne uwarunkowania modelu życia współczesnej rodziny Henryk Cudak s. 7-15
Dysfunkcje rodziny i jej zagrożenia opiekuńczo-wychowawcze Henryk Cudak s. 7-14
The importance of educational culture of parents in children’s social adjustment Henryk Cudak s. 7-16
Permanence of Values as an Important Element of Family Life Henryk Cudak s. 7-14
Ciągłość wartości jako ważny element kultury życia rodzinnego Henryk Cudak s. 7-17
Rola nauczyciela w reformie systemu edukacyjnego w Polsce Henryk Cudak s. 9-14
Kształtowanie kultury pedagogicznej młodzieży w programach szkolnych Henryk Cudak s. 9-17
Rola kultury pedagogicznej rodziców w eliminowaniu dysfunkcji rodziny Henryk Cudak s. 15-22
Zadania nauczyciela w nowych uwarunkowaniach społeczno-politycznych kraju Henryk Cudak s. 19-25
Rola matki w zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych dzieci Henryk Cudak s. 21-29
Mikrospołeczne uwarunkowania osamotnienia dziecka we własnej rodzinie Henryk Cudak s. 33-42
Współdziałanie pedagoga szkolnego z rodzicami w eliminowaniu trudności wychowawczych dzieci Henryk Cudak s. 82-89
Behaviour Disorders of Children with the Feeling of Alienation Henryk Cudak s. 91-102
Dysfunkcje zachowań emocjonalnych u dzieci z rodzin pełnych i rozwiedzionych Henryk Cudak s. 99-107
Małżeństwo i rodzina w poglądach badanej młodzieży Henryk Cudak s. 117-126
"Zagrożenia emocjonalne i społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych", Henryk Cudak, Toruń 2010 : [recenzja] Czesław Wiśniewski Henryk Cudak (aut. dzieła rec.) s. 165-170
"Zagrożenia emocjonalne i społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych", Henryk Cudak, Toruń 2010 : [recenzja] Czesław Wiśniewski Henryk Cudak (aut. dzieła rec.) s. 221-226
Rodzina polska u progu XXI wieku : sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego w MWSH-P w Łowiczu Henryk Cudak s. 231-235
"O wspólnym międzynarodowym projekcie badawczym pod tytułem >>European Ideas in the Works of Famous Educationalists", red. Ryszard Kucha, Henryk Cudak, Sławomir Cudak, Łódź 2013 : [recenzja] Iwan A. Zjazjun Henryk Cudak (aut. dzieła rec.) Sławomir Cudak (aut. dzieła rec.) Ryszard Kucha (aut. dzieła rec.) s. 247-251