Znaleziono 4 artykuły

H. Crouzel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Origène et la ’connaisance mystique’", H. Crouzel, Bruges 1961 : [recenzja] T.A. Zajkowski H. Crouzel (aut. dzieła rec.) s. 367-368
Z problematyki nierozerwalności małżeństwa J. Bernhard Tadeusz Sikorski H. Crouzel (aut. dzieła rec.) V.J. Pospishil (aut. dzieła rec.) V. Steininger (aut. dzieła rec.) s. 368-371
"Origène et la philosophie", H. Crouzel, Paris 1962 : [recenzja] T.A. Zajkowski H. Crouzel (aut. dzieła rec.) s. 368-369
"Virginité et mariage selon Origène", H. Crouzel, Bruges 1963 : [recenzja] H. Crouzel T.A. Zajkowski s. 369