Znaleziono 4 artykuły

Emerich Coreth

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W kwestii uzasadnienia metafizyki Emerich Coreth Seweryn Blandzi (tłum.) Marcin Poręba (tłum.) s. 87-93
"Gott im philosophischen Denken", Emerich Coreth, Stuttgart 2001 : [recenzja] Kazimierz Wolsza Emerich Coreth (aut. dzieła rec.) s. 118-124
"Atheismus kritisch betrachtet : Beiträge zum Atheismusproblem der Gegenwart", wyd. Emerich Coreth i Johannes B. Lotz, München-Freiburg Stefan Moysa Emerich Coreth (aut. dzieła rec.) Johannes B. Lotz (aut. dzieła rec.) s. 194-195
"Grundfragen der Hermeneutik : ein philosophischer Beitrag", Emerich Coreth, Freiburg-Basel-Wien 1969 : [recenzja] Stefan Moysa Emerich Coreth (aut. dzieła rec.) s. 213-214