Znaleziono 4 artykuły

Ilona Copik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyobrażeniowy obraz nauczyciela akademickiego w opinii studentów Ilona Copik Eugeniusz Szymik s. 91-102
Ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego a problem (nie)pamięci zbiorowej : perspektywa edukacyjna Ilona Copik s. 157-168
Pedagogika miejsca – kultura lokalna a kształtowanie się tożsamości współczesnego człowieka Ilona Copik s. 179-189
Drama w pracy wychowawczej nauczyciela polonisty Ilona Copik Eugeniusz Szymik s. 255-265