Znaleziono 1 artykuł

Francis Claudon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Paul Cazin, diariste, pistolier, traducteur", Danuta Knysz-Tomaszewska, Halina Suwała, Janusz Odrowąż-Pieniążek, Varsovie 1997; "Actes du colloque Paul Cazin 1881-1963", Anna Nawrocki, Francis Claudon, Dicolor 1998; "Dole i niedole francuskiego polonisty. Paul Cazin", Warszawa 1999 : [recenzja] Małgorzata Gmurczyk-Wrońska Jerzy W. Borejsza (aut. dzieła rec.) Francis Claudon (aut. dzieła rec.) Danuta Knysz-Tomaszewska (aut. dzieła rec.) Anna Nawrocki (aut. dzieła rec.) Janusz Odrowąż-Pieniążek (aut. dzieła rec.) Halina Suwała (aut. dzieła rec.) s. 265-269