Znaleziono 4 artykuły

Adriana Ciesielska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane koncepcje władzy i ich aplikacja w badaniach nad polskim średniowieczem - przykład Ostrowa Lednickiego Adriana Ciesielska s. 29-56
Cmentarzyska przełomu starożytności i średniowiecza jako materialny wyraz kryzysu społecznego Adriana Ciesielska s. 31-38
Królestwo, państwo, wodzostwo czy system prawa książęcego? : o formach organizacji społecznych na etapie wczesnopaństwowym kilka uwag teoretycznych Adriana Ciesielska s. 47-58
Starożytne centra i peryferia europejskie w perspektywie współczesnych teorii społecznych Adriana Ciesielska s. 357-369