Znaleziono 1 artykuł

Anna M. Cienciała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w ocenach historyków", red. nauk. i wstęp Anna M. Cienciała, Piotr Wandycz, Warszawa 2003 : [recenzja] Wojciech Materski Anna M. Cienciała (aut. dzieła rec.) Piotr Wandycz (aut. dzieła rec.) s. 242-245