Znaleziono 2 artykuły

Małgorzata Cieciura

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ewolucja podejścia do wartości firmy w polskim prawie bilansowym Małgorzata Cieciura s. 19-30
Kształtowanie wyniku finansowego jednostki gospodarczej na skutek przyjętego sposobu rozliczania wartości firmy Małgorzata Cieciura s. 181-188