Znaleziono 10 artykułów

Tomasz Cieślak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bóg w utworach lirycznych Juliana Tuwima Tomasz Cieślak s. 3-27
"Ikwa i ja" : wiersz okolicznościowy, próba rozrachunku z romantyzmem czy utwór „domowy”? Tomasz Cieślak s. 15-22
Bóg i świat w poezji Bolesława Leśmiana Tomasz Cieślak s. 25-53
Dziwna piosenka Juliana Tuwima Tomasz Cieślak s. 57-63
Bóg i niebo w poezji rewolucyjnej dwudziestolecia międzywojennego Tomasz Cieślak s. 73-110
"Twórczość Bolesława Leśmiana : studia i szkice", pod red. Tomasza Cieślaka, Barbary Stelmaszczyk, Kraków 2000; "Poezje Bolesława Leśmiana : interpretacje", pod red. Barbary Stelmaszczyk i Tomasza Cieślaka, Kraków 2000 : [recenzja] Anna Czabanowska-Wróbel Tomasz Cieślak (aut. dzieła rec.) Barbara Stelmaszczyk (aut. dzieła rec.) s. 182-191
"Morze i inne morza" Marka Krystiana Emanuela Baczewskiego Tomasz Cieślak s. 229-235
„Chyba tylko zapisać wrażenia z lektury, choć ja mam manię sprawdzania realiów” : z profesor Krystyną Poklewską rozmawiają Krystyna Pietrych i Tomasz Cieślak Tomasz Cieślak Krystyna Pietrych Krystyna Poklewska s. 251-271
Tych kilka ulic na Bałutach : wędrówki po marginesach prozy polskiej ostatnich lat Tomasz Cieślak s. 299-311
"Siadaj i opowiadaj mi, co tam u ciebie na warsztacie" : o Profesorze Jerzym Starnawskim z profesor Marią Wichową rozmawiają Tomasz Cieślak i Michał Kuran Tomasz Cieślak Michał Kuran Maria Wichowa s. 380-400