Znaleziono 7 artykułów

Maria Cieśla-Korytowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O wzniosłości "Dziadów" Maria Cieśla-Korytowska s. 24-49
Spór jako element kreacji świata przedstawionego w "Dziadach" Maria Cieśla-Korytowska s. 27-38
Szmery i trzaski w "Panu Tadeuszu" Maria Cieśla-Korytowska s. 27-50
"Mesjanizm i słowianofilstwo" Maria Cieśla-Korytowska s. 99-101
O "Dziadach" Adama Mickiewicza Maria Cieśla-Korytowska s. 103-105
Słowacki i słońce Dorota Siwicka Maria Cieśla-Korytowska (aut. dzieła rec.) s. 116-119
"Juliusz Słowackie - poeta europejski", red. Maria Cieśla-Korytowska, Włodzimierz Szturc, Agnieszka Ziołowicz, Kraków 2000 : [recenzja] Ewa Mirkowska Maria Cieśla-Korytowska (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Szturc (aut. dzieła rec.) Agnieszka Ziołowicz (aut. dzieła rec.) s. 225-235