Znaleziono 1 artykuł

Szymon Cichorek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Systemy telematyczne jako wsparcie zarządzania flotą pojazdów w transporcie drogowym – studium przypadku Ewa Badzińska Szymon Cichorek s. 411-422