Znaleziono 21 artykułów

Jerzy Ciabach

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fotooksydacyjne starzenie się powłok werniksu końcowego Rembrandt S.3 firmy Talens Jerzy Ciabach s. 23-32
Werniksy akrylowe Jerzy Ciabach s. 30-35
Wpływ werniksu końcowego na pogłębienie barwy warstwy malarskiej jako funkcja masy cząsteczkowej i współczynnika załamania światła substancji błonotwórczej Jerzy Ciabach s. 34-36
Wpływ promieniowania nadfioletowego na właściwości optyczne białych farb artystycznych Jerzy Ciabach s. 35-45
Żółknięcie żywic epoksydowych Jerzy Ciabach s. 36-38
Właściwości i zastosowanie polialkoholu winylowego Jerzy Ciabach s. 47-50
Właściwości i zastosowanie estrów celulozy Jerzy Ciabach s. 50-52
Właściwości i zastosowanie żywic fluorowych Jerzy Ciabach s. 50-51
Właściwości i zastosowanie Paraloidu B-72 Jerzy Ciabach s. 111-112
Starzenie się werniksu Van Gogh S3 pod wpływem promieniowania nadfioletowego Jerzy Ciabach s. 119-125
Szanowna Redakcjo! : errare humanum est... Jerzy Ciabach s. 120
"Stonecleaning : a Guide for Practicioners", Christopher Andrew, Glasgow 1994 : [recenzja] Jerzy Ciabach Christopher Andrew (aut. dzieła rec.) s. 126-128
Wpływ promieniowania nadfioletowego na parametry niektórych farb akrylowych Jerzy Ciabach Stanisław Kamiński Sławomir Skibiński s. 139-143
Werniksy cykloheksanonowe i werniksy otrzymane z uwodornionych żywic węglowodorowych Jerzy Ciabach s. 186-190
Właściwości i zastosowanie polioctanu winylu Jerzy Ciabach s. 201-203
"Epoxy Resins in Stone Conservation", Charles Selwitz, Washington 1992 : [recenzja] Jerzy Ciabach Charles Selwitz (aut. dzieła rec.) s. 203-204
Właściwości i zastosowanie żywic otrzymywanych z metakrylanu butylu Jerzy Ciabach s. 206-208
Właściwości i zastosowanie żywic cykloheksanonowych Jerzy Ciabach s. 209-212
Właściwości i zastosowanie eterów celulozy Jerzy Ciabach s. 222-224
Właściwości i zastosowanie poliglikoli etylenowych Jerzy Ciabach s. 223-226
Werniksy mastyksowe i damarowe Jerzy Ciabach s. 265-271