Znaleziono 3 artykuły

Maciej Chwarścianek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współpraca duchownych i świeckich w realizacji funkcji prorockiej Kościoła w świetle nauczania Jana Pawła II Maciej Chwarścianek s. 125-140
"Leksykon teologii pastoralnej", red. Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, Marek Fiałkowski, Lublin 2006 : [recenzja] Maciej Chwarścianek Marek Fiałkowski (aut. dzieła rec.) Ryszard Kamiński (aut. dzieła rec.) Wiesław Przygoda (aut. dzieła rec.) s. 167-169
Sprawozdanie z V Salwatoriańskiego Sympozjum Misyjnego "Europa dla Chrystusa - Chrystus dla Europy. Reewangelizacja cywilizacji zachodniej" (Bagno, 19 kwietnia 2008) Maciej Chwarścianek s. 220-223