Znaleziono 10 artykułów

Wojciech Chudzik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ uprzemysłowienia na rozwój sektora bankowego : przykład komunalnych kas oszczędności w Centralnym Okręgu Przemysłowym (1937–1939) Wojciech Chudzik s. 10-30
Giełda zbożowa i towarowa w Lublinie 1931-1939 - powstanie i regulacje wewnętrzne Wojciech Chudzik s. 35-53
Transformacja systemu gospodarczo-administracyjnego w Centralnym Okręgu Przemysłowym (1936–1939) : koncepcja i realizacja Wojciech Chudzik s. 65-83
Chałupnictwo i przemysł ludowy w Centralnym Okręgu Przemysłowym – prezentacja źródeł Wojciech Chudzik s. 81-90
Gdynia i Centralny Okręg Przemysłowy – kluczowe projekty gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej Wojciech Chudzik s. 82-95
Gospodarczo-finansowe aspekty działalności samorządu terytorialnego w ramach inwestycji Centralnego Okręgu Przemysłowego (1936–1939) Wojciech Chudzik s. 83-105
Rozwój rolnictwa w Centralnym Okręgu Przemysłowym – prezentacja źródeł Wojciech Chudzik s. 91-100
Inwestycje w zakresie komunikacji i transportu drogowego w Centralnym Okręgu Przemysłowym (1936-1939) : plany i realizacja Wojciech Chudzik s. 105-117
Powódź w lipcu 1934 r. w Małopolsce : skutki społeczno-gospodarcze Wojciech Chudzik s. 124-137
Wpływ Centralnego Okręgu Przemysłowego na środowisko wiejskie (1937–1939) Wojciech Chudzik s. 214-224