Znaleziono 6 artykułów

Wiktor Choriew

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Temat Polski i jego interpretacja w rosyjskiej literaturze XX w. Wiktor Choriew Czesław Seniuch Aleksander Achmatowicz (tłum.) s. 67-87
Polscy pisarze drugiej połowy XX wieku o Fiodorze Dostojewskim Wiktor Choriew s. 93-108
"Allgemeine Aspekte der Widerstandsliteratur in mittel- und südosteuropäischen Ländern. /Ogólne aspekty literatury oporu w krajach Europy środkowej i południowo-wschodniej Dietrich Scholze Jurij Bogdanow (aut. dzieła rec.) Wiktor Choriew (aut. dzieła rec.) Galina Iljina (aut. dzieła rec.) s. 255
"Literarisches Erbe in der sozialistischen Literaturentwicklung. /Tradycja literacka a rozwój literatury socjalistycznej Dietrich Scholze Wiktor Choriew (aut. dzieła rec.) s. 257
Pamięci Jeleny Zacharowny Cybienko Wiktor Choriew Irina Titova (tłum.) s. 323-327
Польско-белорусскоe пограничьe в творчестве Тадеуша Конвицкoгo Wiktor Choriew s. 413-419