Znaleziono 156 artykułów

Jakub Chojnacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Płock 1966 w liczbach - na przełomie tysiącleci Jakub Chojnacki s. 1-102
Płock 1965 w liczbach - w XX-tą rocznicę wyzwolenia Jakub Chojnacki s. 1-88
O planie gospodarczym i budżecie miasta Płocka na 1966 rok Jakub Chojnacki s. 1-6
Perspektywy rozwoju Płocka w planie pięcioletnim (1961-1965) Jakub Chojnacki s. 2-12
Nauka w służbie narodu - II Kongres Nauki Polskiej Jakub Chojnacki s. 3-14
W sprawie katedralnych "Drzwi Płockich" z połowy XII w. w Nowogrodzie Wielkim Jakub Chojnacki s. 3-8
Delegacja do Moskwy i Nowogrodu Wielkiego w sprawie katedralnych "Drzwi Płockich" Jakub Chojnacki s. 3-8
Z listu do Edwarda Gierka Jakub Chojnacki s. 3-5
Województwo płockie 1976 w liczbach - na tle kraju Jakub Chojnacki s. 3-14
Nauka w służbie narodu - XLVI jubileuszowa sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk (1952-1977) Jakub Chojnacki s. 3-10
Samorządna aktywność - podstawą społecznego ruchu kulturalnego i naukowego Jakub Chojnacki s. 3-5
Na powitanie odradzającego się Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Jakub Chojnacki s. 3-6
Stanisław Ryszard Dobrowolski Członek Honorowy Towarzystwa Naukowego Płockiego nie żyje Jakub Chojnacki s. 3-7
Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata Jakub Chojnacki s. 3-19
W 750 rocznicę lokacji miasta Płocka : (sesja naukowa) Jakub Chojnacki s. 3-11
Zagajenie Jakub Chojnacki s. 3-5
Profesor Jerzy Pniewski (1913-1989) Członek Honoroway TNP nie żyje Jakub Chojnacki Andrzej K. Wróblewski s. 3-6
W związku z pobytem Papieża Jana Pawła II w Płocku Jakub Chojnacki s. 3-9
Stefan Gołębiowski nie żyje Jakub Chojnacki s. 3-5
XVI Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie w Londynie - Fawley Court Jakub Chojnacki s. 3-6
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski z wizytą w Towarzystwie Naukowym Płockim Jakub Chojnacki s. 3-14
O dalsze umacnianie roli nauki w społeczno-gospodarczym rozwoju kraju - XII Plenum Komitetu Centralnego PZPR Jakub Chojnacki s. 3-14
XV Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych - Bukareszt 1980 Jakub Chojnacki s. 3-6
Romańskie Drzwi Płockie - idea kopii i jej realizacja : (referat wygłoszony w dniu 28 lutego 1982 r. w Bazylice Katedralnej) Jakub Chojnacki s. 3-12
Królowa Polski w katedrze kolońskiej. Z delegacji do Fryzyngi, Norymbergi i Kolonii w Republice Federalnej Niemiec Jakub Chojnacki s. 3-13
Bolesław III Krzywousty - w 900 rocznicę urodzin : Sesja naukowa Towarzystwa Naukowego Płockiego (TNP) Jakub Chojnacki s. 3-9
III Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury Jakub Chojnacki Czesław Niedzielski s. 3-10
Uroczysty koncert w 850 rocznicę śmierci Bolesława III Krzywoustego Jakub Chojnacki s. 3-6
Płock - Darmstad, nowe partnerstwo starych miast Jakub Chojnacki s. 3-14
Generał Wojciech Jaruzelski w Towarzystwie Naukowym Płockim (24 stycznia 1989 r.) Jakub Chojnacki s. 3-9
Audiencja specjalna u Papieża (w Castel Gandolfo) : członkowie Towarzystwa Naukowego Płockiego na sesji naukowej w Rzymie Jakub Chojnacki s. 3-13
Sesja Jubileuszowa w 175 rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Płockiego Jakub Chojnacki s. 3-58
Dwa jubileusze Aleksandra Gieysztora Jakub Chojnacki s. 3-16
Przedzjazdowe spotkanie kierownictwa państwa i partii z ludźmi nauki Jakub Chojnacki s. 4-7
Inwestycje nieprzemysłowe w Płocku i ich wykonanie w latach 1961-1965 Jakub Chojnacki s. 4-15
Plan gospodarczy i budżet miasta Płocka na rok 1969 Jakub Chojnacki s. 4-10
Dwadzieścia pięć lat czynów społecznych w Płocku Jakub Chojnacki s. 5-13
Posiedzenie Towarzystwa Naukowego Płockiego : wręczenie Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski Jakub Chojnacki s. 6-21
175 lat Towarzystwa Naukowego Płockiego (TNP) Jakub Chojnacki s. 7-17
Płock w trzydziestoleciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Jakub Chojnacki s. 7-21
Przemówienia żałobne Michał Boszko Jakub Chojnacki Mieczysław Kamiński Adam Struzik s. 7-10
Nauka w służbie narodu - III Kongres Nauki Polskiej Jakub Chojnacki s. 8-21
Niektóre problemy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Płocku Jakub Chojnacki s. 10-24
Z pobytu w Loccum i Hildesheim w Republice Federalnej Niemiec Jakub Chojnacki s. 10-15
Romańskich "Drzwi Płockich" ciąg dalszy Jakub Chojnacki s. 11-12
Towarzystwo Naukowe Płockie a regionalne towarzystwa kultury Jakub Chojnacki s. 12-14
Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski - wybitnie zasłużony Członek Towarzystwa Naukowego Płockiego Jakub Chojnacki s. 12-14
Jeszcze w sprawie romańskich "Drzwi Płockich" Jakub Chojnacki s. 12-17
W 725-lecie lokacji miasta Płocka Jakub Chojnacki s. 13-16
Płock w roku 1968 Jakub Chojnacki s. 14-19
W sprawie trzydniowego prezydenta miasta Płocka Cypriana Paczkowskiego Jakub Chojnacki s. 15-22
Słowo o Marcinie Kacprzaku : niewygłoszone przemówienie prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego Jakuba Chojnackiego nad grobem Profesora. Jakub Chojnacki s. 16-17
Wpływ budowy kombinatu rafineryjno-petrochemicznego w Płocku na społeczny rozwój miasta Jakub Chojnacki s. 16-30
Jubileusz XXV-lecia w Małachowiance - przemówienie prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego Jakub Chojnacki s. 16-19
Wojewodowie płoccy od XII wieku do 1793 roku Jakub Chojnacki s. 16-19
Wybitni Płocczanie : (bene merentes) Jakub Chojnacki s. 16-18
Wizyta profesora Martina Hirscha w Towarzystwie Naukowym Płockim Jakub Chojnacki s. 16-17
Z obrad uroczystej sesji Rady Miasta Płocka w dniu 14 września 1996 roku Jakub Chojnacki s. 17-23
Herb dawnego województwa płockiego Jakub Chojnacki s. 19-20
80 rocznica urodzin dr. h.c. Leona Śliwińskiego - członka honorowego Towarzystwa Naukowego Płockiego Jakub Chojnacki s. 19-20
Głos w dyskusji prezesa TNP na sesji naukowej Polskiej Akademii Nauk z okazji XXV-lecia Polski Ludowej Jakub Chojnacki s. 21-24
Kopia katedralnych "Drzwi Płockich" z połowy XII wieku już wykonana i wystawiona w Szczecinie Jakub Chojnacki s. 23-25
O utrwalenie pamięci wybitnego Polaka inżyniera górnika-geologa Witolda Zglenickiego Jakub Chojnacki s. 23-30
"Co zrobisz, to zostanie" - pamięci przyjaciela Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego Jakub Chojnacki s. 24-34
Płock w 1968 roku na tle miast wydzielonych woj. warszawskiego i bydgoskiego Jakub Chojnacki s. 24-31
Z jubileuszu 175-lecia Muzeum Mazowieckiego. Propozycja przywrócenia muzeum imienia profesora Ignacego Mościckiego Jakub Chojnacki s. 24-27
Wyniki polityki rozdziału mieszkań w Płocku w latach 1961-1970 Jakub Chojnacki s. 25-33
Co nowego w sprawie "Drzwi Płockich" Jakub Chojnacki s. 25, 25-0
Płock w latach 1971-1975 Jakub Chojnacki s. 25-40
Realizacja funkcji socjalnych w Zakładach Stolarki Budowlanej w Płocku Jakub Chojnacki s. 26-33
Pamięci księdza profesora Lecha Grabowskiego Jakub Chojnacki s. 29-39
Cztery portrety wojewodów płockich z XVII i XVIII wieku Jakub Chojnacki s. 29-30
85 rocznica urodzin Stefana Gołębiowskiego - Członka Honorowego TNP Jakub Chojnacki s. 30, 30-0
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Sesja poświęcona stodziewięćdziesiątej rocznicy Towarzystwa Przyjaciół Nauk : (23 listopada 1990 r.) : W 190 rocznicę założenia Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Jakub Chojnacki s. 31-34
O polityce przydziału mieszkań w Płocku Jakub Chojnacki s. 33-41
O popularyzację dzieła Kazimierza Siemienowicza genialnego pioniera budowy rakiet w XVII wieku Jakub Chojnacki Stanisław Kostanecki s. 33-43
Głos w dyskusji Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego Jakuba Chojnackiego. Jakub Chojnacki s. 34-35
Głosy w dyskusji Jakub Chojnacki Benon Dymek Włodzimierz Gacuta Pawło M. Kaleniczenko Józef Kowalski Wiktor Szwed s. 35-43
Płock w latach 1966-1970 Jakub Chojnacki s. 35-48
Komunikat z dnia 30 listopada 1978 roku o ustaleniu daty i miejsca urodzenia Witolda Zglenickiego - "Polskiego Nobla" Jakub Chojnacki s. 35-40
Płockie korzenie Mazowieckiego Towarzystwa Kultury Jakub Chojnacki s. 35-36
Otwarcie nowych czytelni-pracowni w Bibliotece im. Zielińskich TNP Jakub Chojnacki s. 35-37
Przemówienie żałobne Jakuba Chojnackiego - prezesa TNP. Jakub Chojnacki s. 38-39
725 rocznica lokacji miasta Ciechanowa Jakub Chojnacki s. 39-40
Zbudujcie "drugi" i "trzeci" Płock Jakub Chojnacki s. 40-42
Pamięci biskupa płockiego ks. dra Bogdana Sikorskiego Jakub Chojnacki s. 41-50
Cenny dar prof. dr. Klemensa Jędrzejewskiego przejawem pamięci Polaka o Polsce i Płocczanina o Płocku Jakub Chojnacki s. 41-42
[List prezesa TNP i skarbnika TNP do proboszcza Parafii 'Fara' w Płocku] Jakub Chojnacki Jerzy Stefański s. 41, 41-0
25 rocznica powstania Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk : pismo gratulacyjne Towarzystwa Naukowego Płockiego Jakub Chojnacki s. 42, 42-0
Dokument i znak naszych czasów Jadwiga Marlewska Jakub Chojnacki (aut. dzieła rec.) s. 42-43
Pamięci prezydenta Płocka Janusza Majewskiego Jakub Chojnacki s. 44-45
Towarzystwo Naukowe Płockie - jego osiągnięcia krajoznawcze Jakub Chojnacki s. 45-50
Przemówienie nad grobem wygłoszone przez prezesa TNP dr inż. Jakuba Chojnackiego. Jakub Chojnacki s. 45-46
Prezes Rady Ministrów Płocczanin Tadeusz Mazowiecki w Towarzystwie Naukowym Płockim - (28 października 1990 r.) Jakub Chojnacki s. 46-50
Kandydowałem do Senatu Jakub Chojnacki s. 47-59
Stanowisko Zarządu Towarzystwa Naukowego Płockiego z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie Muzeum Mazowieckiego w Płocku Jakub Chojnacki s. 47, 47-0
Kopia "Drzwi Płockich" wystawiona w Muzeum Historycznym miasta stołecznego Warszawy Jakub Chojnacki s. 48-49
Płocczanie w Magdeburgu - na tropach "Drzwi Płockich" Jakub Chojnacki s. 50-51
Mgr Bolesław Jędrzejewski prezes TNP w latach 1945-1949 nie żyje Jakub Chojnacki s. 50-51
Romańskie Drzwi Płockie w piśmiennictwie polskim (1582-1974) Jakub Chojnacki s. 50-51
[Listy do Waldemara Pawlaka] Jakub Chojnacki Stanisław Józef Kostanecki s. 50-51
Profesor-rektor Górnicki nie żyje Jakub Chojnacki s. 50, 50-0
Dr h.c. Leon Śliwiński - członek honorowy Towarzystwa Naukowego Płockiego - nie żyje Jakub Chojnacki s. 50-52
Adres gratulacyjny do nowo założonego Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego Jakub Chojnacki s. 51, 51-0
Ksiądz Wyczałkowski nie żyje Jakub Chojnacki s. 52-59
Kustosz Maria Kieffer-Kostanecka nie żyje Jakub Chojnacki s. 52-53
Z sierpeckich "judaików" Jakub Chojnacki s. 53, 53-0
XX lat Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego Jakub Chojnacki s. 54, 54-0
Prof. dr Antoni Rajkiewicz minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, członek Towarzystwa Naukowego Płockiego : z życia TNP Jakub Chojnacki s. 54, 54-0
Ze statystyki miasta Jakub Chojnacki s. 54, 54-0
Przemówienie prezesa TNP na Zgromadzeniu Ogólnym Łódzkiego Towarzystwa Naukowego wygłoszone w dniu 18 listopada 1996 r. w Muzeum Historii Miasta Łodzi Jakub Chojnacki s. 54, 54-0
Podwojenie liczby inkunabułów w zbiorach TNP. Dar Narodowego Banku Polskiego Jakub Chojnacki s. 54
1 sierpnia 1991 r. - otwarcie Apteki 'Pod Opatrznością' Jakub Chojnacki s. 55-58
Adwokat Władysław Zarachowicz nie żyje Jakub Chojnacki s. 55-56
Przemówienie Prezesa TNP w Teatrze Dramatycznym w dniu 10 czerwca 1994 r. z okazji 30-lecia produkcji Płockiej Petrochemii Jakub Chojnacki s. 55-56
Pamięci Czarnego Franka Jakub Chojnacki s. 55-59
Stosunki kulturalne jako czynnik polityczny: Polska - Republika Federalna Niemiec Jakub Chojnacki Winfried Lipscher Stanisław Łyka (tłum.) s. 55-61
Towarzystwo Naukowe Płockie a Polskie Towarzystwo Krajoznawcze i Turystyczno-Krajoznawcze Jakub Chojnacki Tadeusz Kowalewski s. 55-57
W odpowiedzi 'niezależnemu' Herostratesowi Jakub Chojnacki Kazimierz Kąkol Antoni Rajkiewicz s. 55-61
[Pismo prezesa TNP Jakuba Chojnackiego do Prezesa Rady Ministrów RP - Włodzimierza Cimoszewicza o pomoc w zwrocie z Niemiec pontyfikału płockiego z XII wieku]. Jakub Chojnacki s. 55-56
Pamięci profesora Włodzimierza Szafrańskiego odkrywcy średniowiecznego Płocka Jakub Chojnacki s. 55, 55-0
Przemówienie Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego w Auli Lepoldińskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 9 września 1995 r. z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Jakub Chojnacki s. 56, 56-0
Dr hab. med. Tadeusz Garlej Jakub Chojnacki s. 56-57
"Tydzień Rychezy" w Republice Federalnej Niemiec Jakub Chojnacki Peter Schreiner Stanisław Łyka (tłum.) s. 57-60
Pismo Zarządu TNP do Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Jakub Chojnacki Wiesław Koński s. 57, 57-0
W 100-lecie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa Jakub Chojnacki s. 57-58
W 140-lecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Jakub Chojnacki s. 57, 57-0
Płockie tradycje i niektóre problemy regionalizmu krajoznawczego : (Przemówienie na Ogólnopolskiej Naradzie Krajoznawczej w Gdańsku) Jakub Chojnacki s. 58-60
190 rocznica założenia Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Jakub Chojnacki s. 58-59