Znaleziono 6 artykułów

Aldona Chachlikowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania wykorzystania przez polskie biblioteki naukowe środków europejskich, grantów ministerialnych i samorządowych oraz dotacji sponsorów w latach 2000-2008 Aldona Chachlikowska Krystyna Jazdon Aleksandra Szulc Hanna Wieland s. 123-144
"Funkcje naukowo-badawcze i dydaktyczne biblioteki akademickiej : materiały konferencji naukowej, Kielce 19-21 września 1996", Kielce 1996 : [recenzja] Aldona Chachlikowska s. 127-129
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu jako "trzecie miejsce" Aldona Chachlikowska s. 153-181
"Prasa kobieca w Polsce w latach 1945-1995", Zofia Sokół, Rzeszów 1998 : [recenzja] Aldona Chachlikowska Zofia Sokół (aut. dzieła rec.) s. 162-164
Henryk Dąbrowski 1926-1997 Aldona Chachlikowska s. 183-184
"O potrzebie biblioterapii", red. Krystyna Hrycyk, Wrocław 2012 : [recenzja] Aldona Chachlikowska Krystyna Hrycyk (aut. dzieła rec.) s. 279-284