Znaleziono 10 artykułów

Radosław Chałupniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sakrament pokuty i pojednania w katechezie niemieckiej Radosław Chałupniak s. 7-32
Katechetyka jako teologia praktyczna : zdefiniowanie tożsamości eklezjalnej Radosław Chałupniak s. 55-70
Niemiecki model nauczania religii katolickiej Radosław Chałupniak s. 80-96
Biuletyn katechetyczny Radosław Chałupniak Stanisław Dziekoński Ernesta Nina Zielińska s. 135-157
Zagadnienie filozoficzne w katechezie szkolnej Radosław Chałupniak s. 145-161
"Fides ex visu" we współczesnej teologii piękna Radosław Chałupniak s. 151-175
Biuletyn katechetyczny Radosław Chałupniak Ryszard Czekalski Aneta Rayzacher-Majewska Piotr Tomasik s. 153-174
"Arcydzieła malarstwa w katechezie", Radosław Chałupniak, Opole 2013 : [recenzja] Józef Stala Radosław Chałupniak (aut. dzieła rec.) s. 231-233
Od doświadczenia do wiary : koncepcja katechezy egzystencjalnej w ujęciu Klemensa Tilmanna (1904-1984) Radosław Chałupniak s. 241-251
Przez obraz ku Bogu - podstawy biblijne Radosław Chałupniak s. 277-304