Znaleziono 3 artykuły

Radosław Cellmer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza przestrzenna dynamiki zmian cen nieruchomości lokalowych z wykorzystaniem regresji ważonej geograficznie Radosław Cellmer s. 5-14
The use of the geographically weighted regression for the real estate market analysis Radosław Cellmer s. 19-32
Analiza zjawiska autokorelacji przestrzennej cen transakcyjnych na rynku nieruchomości lokalowych Radosław Cellmer s. 51-63