Znaleziono 6 artykułów

Dorota Całkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uprawnienia organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnymi sądowoadministracyjnym w sprawach dotyczących innych osób Dorota Całkiewicz s. 23-31
Interes prawny jako podstawa legitymizacji procesowej strony w postępowaniu administracyjnym Dorota Całkiewicz s. 83-90
    Zacytuj
  • Udostępnij
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. akt III SA/Gd 799 Dorota Całkiewicz s. 261-268
Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 29 marca 2012 r., sygn. akt VIII SA/Wa 1127 Dorota Całkiewicz s. 271-277
Glosa do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Gdańsku z dnia 11 listopada 2012 r., II SA/Gd 211 Dorota Całkiewicz s. 299-307
Obowiązek organu zapewnienia stronie reprezentacji w postępowaniu podatkowym i w sprawach celnych Dorota Całkiewicz s. 379-386
    Zacytuj
  • Udostępnij