Znaleziono 7 artykułów

Katarzyna Byrka-Kita

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Premia z tytułu ryzyka : przegląd technik Katarzyna Byrka-Kita s. 37-52
Arbitrażowy model wyceny - konkurent czy następca modelu wyceny aktywów kapitałowych? Katarzyna Byrka-Kita s. 115-122
Szacowanie kosztu kapitału własnego za pomocą techniki składania ("build-up-approach") Katarzyna Byrka-Kita s. 133-144
Premia z tytułu kontroli a dyskonto z tytułu udziałów mniejszościowych w wycenie przedsiębiorstw : istota i znaczenie Katarzyna Byrka-Kita s. 164-171
Technika składania (build-up approach) jako alternatywna metoda szacowania kosztu kapitału Katarzyna Byrka-Kita s. 165-175
Wynagrodzenie z tytułu ponoszenia ryzyka rynkowego : podejście ex-ante Katarzyna Byrka-Kita s. 199-209
Premia z tytułu kontroli w wycenie przedsiębiorstw Katarzyna Byrka-Kita s. 421-431