Znaleziono 1 artykuł

Karol Bury

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany przeznaczenia użytków rolnych Krakowa w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Karol Bury Piotr Krzyk s. 27-40