Znaleziono 4 artykuły

Dagmara Bubel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jasnogórskie piśmiennictwo dewocyjne w XVII-XVIII wieku : recepcja modlitewnika Ksawerego Augustyna Rottera "Ucieczka grzeszników albo nabożny zasmuconych rekurs do dzielney cudami Częstochowskiey Matki" Dagmara Bubel s. 33-52
Information literacy jako kluczowa kompetencja w procesie kształcenia ustawicznego na przykładzie projektu i-literacy realizowanego na Uniwersytecie w Augsburgu Dagmara Bubel s. 57-71
Traktaty teologiczno-ascetyczne i filozoficzne u paulinów jasnogórskich na przykładzie streszczenia wykładów o. Ksawerego Rottera Dagmara Bubel s. 117-138
Racjonalne zagospodarowanie funduszy PROW Anna Brzozowska Dagmara Bubel s. 167-186