Znaleziono 58 artykułów

Stanisław Brzozowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Antoni Gaweł - źródła inspiracji twórczości historycznej Stanisław Brzozowski Zbigniew Wójcik s. 3-18
Polskie doktoraty na Politechnice Wiedeńskiej w latach 1902-1942 Stanisław Brzozowski s. 85-92
Tematyka naftowa w Szkole Politechnicznej we Lwowie do 1918 roku Stanisław Brzozowski s. 89-98
"Ideengeschichte der Agrarwirtschaft und Agrarpolitik im deutschen Sprachgebiete", Band II: "Vom ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart", Heinz Haushofer, München 1958 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Heinz Haushofer (aut. dzieła rec.) s. 96-98
"Ideengeschichte der Agrarwirtschaft und Agrarpolitik im deutschen Sprachgebiet", Band I: "Von den Anfängen bis zum ersten Weltkrieg", Sigmund von Frauendorfer, München 1957 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Sigmund von Frauendorfer (aut. dzieła rec.) s. 110-112
Jan Józef Cząstka (1899-1990) Stanisław Brzozowski s. 120-124
"Polskie peregrynacje uniwersyteckie do Niemiec 1871-1914", Witold Molik, Poznań 1989 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 142-144
"Wiedza rolnicza w Polsce od XVI do połowy XVIII wieku", Władysław Ochmański, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Władysław Ochmański (aut. dzieła rec.) s. 145-146
"Współczesna powieść i krytyka literacka", Stanisław Brzozowski, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stanisław Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 147
"Mały słownik historii medycyny weterynaryjnej", Grzegorz Staśkiewicz, Lublin 1981; "Zarys historii polskiej weterynarii z podstawami deontologii", Warszawa 1990 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Grzegorz Staśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 148-150
"Idea polska", Stanisław Szczepanowski, Warszawa 1987 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Stanisław Szczepanowski (aut. dzieła rec.) s. 150-153
"Stanisław Wyspiański", Stanisław Brzozowski, Warszawa, Kraków 1912 : [recenzja] Stanisław Kotowicz Stanisław Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 162-167
"Listy", Stanisław Brzozowski, Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Stanisław Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 170
"Współczesna powieść i krytyka", Stanisław Brzozowski, wstęp: T.Burek, Kraków 1984 : [recenzja] Maria Prussak Stanisław Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 179
"Afdeling Agrarische Geschiedenis Bijdragen". Roczniki 1953-1965 Stanisław Brzozowski s. 213-214
Sesja naukowa Zespołu Historii Botaniki Stanisław Brzozowski Ligia Hayto s. 214-218
Międzynarodowa Konferencja Historyczna UNESCO w Wiedniu Wiesław Bieńkowski Stanisław Brzozowski Józef Buszko s. 221-223
O twórczości naukowej prof. Jerzego Fiericha Stanisław Brzozowski s. 225
Wizyta prof. B. H. Slichera van Batha w Polsce Stanisław Brzozowski s. 237-239
"Humor i prawo. Wybrane studia krytyczne", Stanisław Brzozowski, Wybór, wstęp i oprac. T.Burek, Warszawa 1988 : [recenzja] Maria Prussak Stanisław Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 252
"Dzieje szkoły rolniczej w Czernichowie", Stanisław Brzozowski, Warszawa 1962 : [recenzja] Maria Stolzman Stanisław Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 295-296
"Eseje i studia o literaturze", Stanisław Brzozowski, wybór, wstęp i opracowanie Henryk Markiewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990 : [recenzja] Wojciech Głowala Stanisław Brzozowski (aut. dzieła rec.) Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 298-304
Posiedzenie Zespołu Historii Botaniki Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Stanisław Brzozowski s. 303-306
"Włodzimierz Adolf Wolniewicz, pionier postępu rolniczego w Wielkim Księstwie Poznańskim", Apolonia Głowacka, "Studia i materiały z dziejów nauki polskiej", seria B: "Historia nauk biologicznych i medycznych", zeszyt 3, Warszawa 1960 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Apolonia Głowacka (aut. dzieła rec.) s. 328-329
"Rozwitok zoołogii na Ukraini", Boris Nikołajewicz Mazurmowicz, Kijiw 1972 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Boris Nikołajewicz Mazurmowicz (aut. dzieła rec.) s. 361-362
Zebranie Zespołu Historii Metodologii Nauki Stanisław Brzozowski s. 377
Zebranie Zespołu Historii Nauk Rolniczych Stanisław Brzozowski s. 377
"Studia rolnicze, leśne i weterynaryjne Polaków w Wiedniu od XVIII do XX wieku", Stanisław Brzozowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Janina Leskiewiczowa Stanisław Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 383-385
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Fizyki Stanisław Brzozowski s. 389
Sesja naukowa w setną rocznicę Akademii Umiejętności w Krakowie Stanisław Brzozowski Zdzisław Gajda Zofia Pawlikowska-Brożek s. 394-399
Posiedzenie Zespołu Historii Botaniki Stanisław Brzozowski s. 398
Obchody 150 rocznicy urodzin i 90 rocznicy śmierci Ignacego Łukasiewicza Stanisław Brzozowski Jan Józef Cząstka s. 399-404
"Początki szkolnej oświaty rolniczej w Wielkopolsce (1840-1914)", Apolonia Głowacka, Poznań 1965 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Apolonia Głowacka (aut. dzieła rec.) s. 409-411
Sesja naukowa Komitetu i Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN poświęcona Jędrzejowi Śniadeckiemu Stanisław Brzozowski s. 417-421
"A History of Agriculture", T. Franklin, London 1948 : [recenzja] Stanisław Brzozowski T. Franklin (aut. dzieła rec.) s. 442-443
"Gospodarowanie na roli na ziemiach polskich w rozwoju dziejowym", Władysław Ochmański, Warszawa 1959 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Marian Wachowski Władysław Ochmański (aut. dzieła rec.) s. 443-447
Posiedzenie Działu Historii Nauk Biologicznych, Medycznych i Rolniczych Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Stanisław Brzozowski s. 456-458
Zebrania naukowe Krakowskiego Ośrodka Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Stanisław Brzozowski Ignacy Stroński s. 474-476
Konferencja w Rogowie o problematyce dziejów gospodarstwa wiejskiego Stanisław Brzozowski s. 475-477
"Studia z dziejów gospodarstwa wiejskiego", tom II, pod red. Janiny Leskiewiczowej, Wrocław 1959 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Zdzisław Kosiek Maria Stolzman Janina Leskiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 487-491
Sesja ku czci Albrechta Thaera w Berlinie Stanisław Brzozowski s. 494-495
Pobyt w Polsce prof. R. Hooykaasa Stanisław Brzozowski Karolina Targosz s. 502-504
Polskie studia lekarskie na Uniwersytecie Wrocławskim (1811-1863) Stanisław Brzozowski s. 539-545
Jerzy Fierich 1900-1965 Stanisław Brzozowski s. 591-594
Władysław Szafer 1886-1970 Stanisław Brzozowski s. 595-602
Posiedzenia naukowe Zespołu Historii Fizyki Stanisław Brzozowski Edward Skarżyński s. 609-612
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Botaniki Stanisław Brzozowski s. 624-625
"Tradycje polsko-szwedzkiej współpracy w przyrodniczych podstawach rolnictwa", Stanisław Brzozowski, [w:] "Wszechświat", t. 83, z. 1-2, 1982; "Polish-Swedish Contacts in the Farming Sciences", Stanisław Brzozowski, [w:] "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Historyczne", z. 61, 1979 : [recenzja] Stanisław Sroka Stanisław Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 684
Zebranie Krakowskiego Ośrodka Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Stanisław Brzozowski s. 684-685
Posiedzenia naukowe Zespołów Historii Astronomii, Historii Chemii i Historii Fizyki Stanisław Brzozowski Michalina Dąbkowska s. 707-710
"Der Eintritt der südlichen Hemisphäre in die europäische Geschichte. Die Erschliessung des Afrikaweges nach Asien vom Zeitalter Heinrichs des Seefahrers bis zu Vasco da Gama", Günther Hamann, Wien 1968 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Günther Hamann (aut. dzieła rec.) s. 727-730
"Zarys polskiej myśli ekonomiczo-rolniczej do drugiej wojny światowej", pod red. Antoniego Żabko-Potopowicza, Wrocław 1973 : [recenza] Stanisław Brzozowski Antoni Żabko-Potopowicz (aut. dzieła rec.) s. 743-745
Nauki biologiczne w "Studiach i Materiałach z Dziejów Nauki Polskiej" Stanisław Brzozowski s. 756-763
Druga sesja naukowa w Krakowie poświęcona stuleciu Polskiej Akademii Umiejętności Stanisław Brzozowski s. 772-778
Tematyka historyczna w "Zeszytach Naukowych" Akademii Rolniczych Stanisław Brzozowski Z. Kosiek (aut. dzieła rec.) A. Żabko-Potopowicz (aut. dzieła rec.) s. 784-787
Zebranie Zespołu Historii Nauk Rolniczych Stanisław Brzozowski s. 804
Posiedzenie Zespołu Historii Botaniki Stanisław Brzozowski s. 814
Dyskusja o twórczości w życiu naukowca Stanisław Brzozowski s. 863-866