Znaleziono 35 artykułów

Jacek Brzozowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Muza epopei : fragment dziejów toposu Jacek Brzozowski s. 3-45
Glosy do "Romantyczności" Jacek Brzozowski s. 7-48
W stronę Lozanny: Wisławy Szymborskiej czytanie Mickiewicza Jacek Brzozowski s. 41-52
"Jedno z miejsc najrozkoszniejszych Krymu" : uwagi o "Ałuszcie w dzień" i krymskim cyklu Jacek Brzozowski s. 53-74
Jarosława Iwaszkiewicza wiersz „pośmiertny” Jacek Brzozowski s. 63-69
Poeta od Muz widziany (1) Jacek Brzozowski s. 63-88
Trzy domysły na marginesie wiersza "Snuć miłość..." Jacek Brzozowski s. 67-77
O "Hugonie" Jacek Brzozowski s. 73-86
Poeta od Muz widziany (II) Jacek Brzozowski s. 79-103
"Poeta od Muz widziany", Jacek Brzozowski, "Teksty" nr 5 (cz.I) (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Jacek Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 104
Laudacja z okazji ukończenia edycji rocznicowej "Dzieł" Adama Mickiewicza (t. I-XVII, Warszawa 1993-2005) Jacek Brzozowski s. 114-118
O dwóch wieczorach autorskich Wisławy Szymborskiej Jacek Brzozowski s. 127-138
Odnaleziony autograf francuskiego wiersza Juliusza Słowackiego Jacek Brzozowski Emmanuel Fradois Maria Kalinowska Zbigniew Przychodniak s. 127-145
"Ale pachniały zioła…" : kilka uwag o "Orfeuszu i Eurydyce" Czesława Miłosza Jacek Brzozowski s. 135-139
Niezwykły przypadek "zniszczonego" autografu : o tzw. rękopisie warszawskim "Odpowiedzi na «Psalmy przyszłości» Juliusza Słowackiego Jacek Brzozowski Zbigniew Przychodniak s. 137-140
O symbolizmie "środka" i tragicznej wizji świata Tadeusza Różewicza Jacek Brzozowski s. 153-169
"O wierszach Mirona Białoszewskiego : szkice i interpretacje", oprac. nauk. i red. Jacek Brzozowski, Łódź 1993 : [recenzja] Jacek Kopciński Jacek Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 158-163
Kair. Zespół Grobowy Emira Qurqumasa Jacek Brzozowski Tadeusz Dzierżykray-Rogalski Yehia Abd El Fatah Andrzej Jurkiewicz Jerzy Kania Hesham Abd El Latif Andrzej Leligdowicz Madhad El Minabbawi Anna Południkiewicz Elżbieta Promińska Tomasz Scholl Leszek Słoński s. 159-160
    Zacytuj
  • Udostępnij
Dwa zapomniane rysunki Juliusza Słowackiego Jacek Brzozowski s. 167-179
Krótka historia zwierząt, które także bywają śmiertelne Jacek Brzozowski s. 171-185
Przeoczone kopie wierszy Juliusza Słowackiego Jacek Brzozowski s. 171-181
"Dawniej myślałem rzeczy uczynić szalone... ". Kilka uwag o idei "Dzieł zebranych" Juliusza Słowackiego Jacek Brzozowski s. 174-186
Notatki na marginesie dwóch wierszy Tadeusza Różewicza Jacek Brzozowski s. 181-192
"Dzieła", t. 1-17, Adam Mickiewicz, red. Zbigniew Jerzy Nowak, Maria Prussak, Zofia Stefanowska, Czesław Zgorzelski, Warszawa 1993-2005 : [recenzja] Jacek Brzozowski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Zbigniew Jerzy Nowak (aut. dzieła rec.) Maria Prussak (aut. dzieła rec.) Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 187-198
Dwie redakcje "Świąt przyszłych narodowych" Juliusza Słowackiego Jacek Brzozowski s. 189-194
"Wiersze : nowe wydanie krytyczne", Juliusz Słowacki, oprac. Jacek Brzozowski i Zbigniew Przychodniak, Poznań 2005 : [recenzja] Mirosław Strzyżewski Jacek Brzozowski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Przychodniak (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 191-197
Nad wierszem "Anioł ognisty - mój anioł lewy..." : o kilku problemach edytorskich Jacek Brzozowski s. 201-209
"Uwięziony w śmierci : o twórczości Tadeusza Gajcego", Stanisław Bereś, Warszawa 1992; "Wybór poezji : misterium niedzielne", Tadeusz Gajcy, oprac. Stanisław Bereś, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Jacek Brzozowski Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) Tadeusz Gajcy (aut. dzieła rec.) s. 226-233
"Świat ze wszystkich stron świata : o Wisławie Szymborskiej", Stanisław Balbus; "Dwadzieścia jeden wierszy", Wisława Szymborska [Aneks], Kraków 1996; "Tak lekko było nic o tym nie wiedzieć... : Szymborska i świat", Małgorzata Baranowska, Wrocław 1996; "Wisława Szymborska", Anna Legeżyńska, Poznań 1996; "22 x Szymborska", Tadeusz Nyczek, Poznań 1997; "O wierszach Wisławy Szymborskiej : szkice i interpretacje", pod red. Jacka Brzozowskiego, łódź 1996; "Radość czytania Szymborskiej : wybór tekstów krytycznych", oprac. Stanisław Balbus i Dorota Wojda, Kraków 1996; "Szymborska : szkice", Warszawa 1996; "„Nie ma rozpusty większej niż myślenie” : o poezji Wisławy Szymborskiej", Anna Węgrzyniakowa, Katowice 1996; "Syzyf poezji w piekle współczesności : rzecz o Wisławie Szymborskiej", Aneta Wiatr, Warszawa 1996; "Milczenie słowa : o poezji Wisławy Szymborskiej", Dorota Wojda, Kraków 1996 : [recenzja] Magdalena Rudkowska Stanisław Balbus (aut. dzieła rec.) Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) Jacek Brzozowski (aut. dzieła rec.) Anna Legeżyńska (aut. dzieła rec.) Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) Aneta Wiatr (aut. dzieła rec.) Dorota Wojda (aut. dzieła rec.) Anna Węgrzyniakowa (aut. dzieła rec.) s. 232-247
Uwagi, dla których powodem był wiersz "Daję Wam tę ostatnią koronę pamiątek..." Jacek Brzozowski s. 259-285
"Muzy w poezji polskiej : dzieje toposu do przełomu romantycznego", Jacek Brzozowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986 : [recenzja] Ewa J. Głębicka Jacek Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 278-283
[Szanowni Państwo... : list do redakcji] Jacek Brzozowski Zbigniew Przychodniak s. 287-288
Czym jest dziś czytanie literatury? : ankieta Jacek Brzozowski s. 372
"Mój łódzki okres - to była moja młodość!" Jacek Brzozowski Helena Karwacka Agnieszka Kałowska Krystyna Pietrych s. 381-395
"Odmarsz", Jan Błoński, Kraków 1978 : [recenzja] Jacek Brzozowski Jan Błoński s. 431-439