Znaleziono 71 artykułów

Jadwiga Brzezińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pamięci profesora Karoly Zalai'ego (1921-2008) Jadwiga Brzezińska s. 159-162
36-ty Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji Jadwiga Brzezińska s. 161-168
XI Sympozjum Historii Farmacji Jadwiga Brzezińska s. 162-164
Biennale Historii Farmacji w Lipsku Jadwiga Brzezińska s. 167-168
IX Sympozjum Historii Farmacji "Łańcut 2000" Jadwiga Brzezińska s. 168-170
Zebranie Zespołu Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Jadwiga Brzezińska s. 170-177
Polsko-niemieckie sympozjum historyków medycyny Jadwiga Brzezińska s. 172-174
"Geschichte der Arzneimittelterapie", Wolf Dieter Müller-Jahnke, Christoph Friedrich, Stuttgart 1996 : [recenzja] Jadwiga Brzezińska Christoph Friedrich (aut. dzieła rec.) Wolf Dieter Müller-Jahnke (aut. dzieła rec.) s. 172-175
Odszedł wybitny historyk farmacji Witold Włodzimierz Głowacki (1909-2001) Jadwiga Brzezińska s. 177-178
XIX Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji Jadwiga Brzezińska s. 178-180
Zmarł prof. dr hab. Wojciech Roeske (1916-2001) Jadwiga Brzezińska s. 179-182
I Międzynarodowe Sympozjum Historii Farmacji w Rumunii Jadwiga Brzezińska s. 183-185
Bohaterowie Afryki Jadwiga Brzezińska Anita Magowska (aut. dzieła rec.) s. 207-208
Pamięci prof. dr Pierre Julien (1921-2007), zasłużonego historyka farmacji Jadwiga Brzezińska s. 213-215
XVIII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji Jadwiga Brzezińska s. 217-219
XVIII Sympozjum Historii Farmacji w Ciechocinku (25-28.06.2009) Jadwiga Brzezińska s. 223-225
"Przemysł farmaceutyczny w Polsce w latach 1823-1939", Teodor Kikta, Warszawa 2007 : [recenzja] Jadwiga Brzezińska Teodor Kikta (aut. dzieła rec.) s. 226-228
Problemy farmacji we wszkrzeszonym Państwie Polskim Jadwiga Brzezińska s. 226-227
"Stanisław Biniecki - twórca oryginalnych polskich leków", J. Pachecka, P. Tomaszewski, G. Kubiak-Tomaszewska, Warszawa 2006 : [recenzja] Jadwiga Brzezińska G. Kubiak-Tomaszewska (aut. dzieła rec.) J. Pachecka (aut. dzieła rec.) P. Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 228-229
XVII Sympozjum Historii Farmacji w Licheniu Jadwiga Brzezińska s. 241-243
Ptaki, motyle, anioły Jadwiga Brzezińska s. 243-244
Ludzie, którzy leczą, jako twórcy ekslibrisów Jadwiga Brzezińska s. 244-245
Historia farmacji w 2009 roku Jadwiga Brzezińska s. 245-249
Ekslibrisy farmaceutów Jadwiga Brzezińska Krzysztof Kmieć (aut. dzieła rec.) s. 246-249
Odszedł wybitny historyk farmacji - doc. dr hab. Władysław F. A. Szczepański Jadwiga Brzezińska s. 249-252
"Ignacy Łukasiewicz i jego dzieło w ekslibrisie", Stanisław Szafran, Krzysztof Kmieć, Iwona Dymarczyk, Andrzej Znamirowski, Kraków 2004 : [recenzja] Jadwiga Brzezińska Iwona Dymarczyk (aut. dzieła rec.) Krzysztof Kmieć (aut. dzieła rec.) Stanisław Szafran (aut. dzieła rec.) Andrzej Znamirowski (aut. dzieła rec.) s. 250-253
Zjazd historyków medycyny i farmacji w Katowicach Jadwiga Brzezińska s. 258-259
Goście z Rumunii Jadwiga Brzezińska s. 262
XII Sympozjum Historii Farmacji - Niedzica 2003 Jadwiga Brzezińska s. 265-270
Wizerunki lekarzy pomorskich Jadwiga Brzezińska Leon Konieczny (aut. dzieła rec.) s. 268-270
O tradycjach farmaceutycznych na XIX Naukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Jadwiga Brzezińska s. 269-271
"Instytut Leków 1951-2001. Dzieje - ludzie - dokonania", Wanda Parnawska, Warszawa 2001 : [recenzja] Jadwiga Brzezińska Wanda Parnawska (aut. dzieła rec.) s. 270-271
Jubileusz 90-lecia doc. dr hab. n. farm. Bazylego Leszczyłowskiego Jadwiga Brzezińska s. 271-274
Nowoczesne opracowanie historii farmacji Jadwiga Brzezińska Rudolf Schmitz (aut. dzieła rec.) s. 276-278
"Materialen zur Pharmaziegeschichte. Akten de 31. Kongresses für Geschichte der Pharmazie. Heidelberg 3-7 Mai 1993", Wolf Dieter Müller-Jahnke, Anna Maria Carmona-Cornet, François Ledermann, Stuttgart 1995 : [recenzja] Jadwiga Brzezińska Anna Maria Carmona-Cornet (aut. dzieła rec.) Wolf Dieter Müller-Jahnke Wolf Dieter (aut. dzieła rec.) François Ledermann (aut. dzieła rec.) s. 277-280
"Polacy na Uniwersytecie Charkowskim 1805-1917", Artur Kijas, Poznań 2005 : [recenzja] Jadwiga Brzezińska Artur Kijas (aut. dzieła rec.) s. 279-280
Historia farmacji na XX Zjeździe PTFarm w Katowicach Jadwiga Brzezińska s. 282-283
38 Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji w Sewilli Jadwiga Brzezińska s. 283-285
Kongres historii farmacji w Lucernie Jadwiga Brzezińska s. 286-288
Statut cyrulików kołobrzeskich z 1598 r. - organizacji cechu chirurgów na Pomorzu Zachodnim Jadwiga Brzezińska s. 289-299
XIII Sympozjum Historii Farmacji - Horyniec-Zdrój Jadwiga Brzezińska s. 290-292
Wczoraj, dziś i jutro muzealnictwa farmaceutycznego Jadwiga Brzezińska s. 291-294
Konferencja polsko-czeska w Kuks Jadwiga Brzezińska s. 292-299
"Ekslibrisy wierszem pisane", Krzysztof Kmieć, Walter Pyka, Warszawa 2005 : [recenzja] Jadwiga Brzezińska Krzysztof Kmieć (aut. dzieła rec.) Walter Pyka (aut. dzieła rec.) s. 298-299
Św. Kosma i Damian w ekslibrysie Jadwiga Brzezińska Krzysztof Kmieć (aut. dzieła rec.) Jan Majewski (aut. dzieła rec.) s. 299-300
Działalność Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm w 2004 r. Jadwiga Brzezińska s. 301-304
Wizerunki Chrystusa - Aptekarza Jadwiga Brzezińska Fritz Krafft (aut. dzieła rec.) s. 301-302
Nagroda "Złotej Konwalii" za wybitne osągnięcia naukowe dla prof. dr hab. Barbary Rembielińskiej-Kuźnickiej Jadwiga Brzezińska s. 303-304
VI Sympozjum Historii Farmacji Jadwiga Brzezińska s. 303-305
Działalność Zespołu Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w 2006 r. Jadwiga Brzezińska s. 304-310
"Pharmazie in Geschichte und Gegenwart. Festgabe für Wolf-Dieter Müller-Jahnke zum 65. Geburtstag", hrsg. von Christoph Friedrich und Joachim Telle, Stuttgart 2008 : [recenzja] Iwona Arabas Jadwiga Brzezińska Christoph Friedrich (aut. dzieła rec.) Joachim Telle (aut. dzieła rec.) s. 310-315
Uroczystość 50-lecia Zespołu Sekcji Historii Farmacji Jadwiga Brzezińska s. 311-312
Kongres Historii Farmacji w Edynburgu Jadwiga Brzezińska s. 330-339
Farmacji Dolnośląskiej dzieje Jadwiga Brzezińska Joanna Piątkowska (aut. dzieła rec.) s. 334-335
XIV Sympozjum Historii Farmacji - Słowacja 2005 Jadwiga Brzezińska s. 339-345
Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia w Toruniu Jadwiga Brzezińska s. 342-344
Działalność Zespołu Sekcji Historii Farmacji w 2008 r. Jadwiga Brzezińska s. 344-351
Nowe pisma o zielarstwie Jadwiga Brzezińska s. 362-363
39 Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji, Wiedeń 16-19 września 2009 Iwona Arabas Jadwiga Brzezińska s. 377-380
Działalność Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm w 2005 r. Jadwiga Brzezińska s. 380-382
Sprawozdanie z działalności Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm za okres od 27 V 2004 do 14 VI 2007 Jadwiga Brzezińska s. 383-385
Jubileusz 40-lecia Instytutu Historii Farmacji w Marburgu Jadwiga Brzezińska s. 391-395
XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji w Lublinie Jadwiga Brzezińska s. 399-400
Sprawozdanie Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm za 2007 rok Jadwiga Brzezińska s. 428-433
Problematyka historyczna na XII Naukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Jadwiga Brzezińska s. 431-434
Konferencja historyków farmacji Jadwiga Brzezińska s. 434-435
Drugie Ogólnopolskie Sympozjum Historii Farmacji Jadwiga Brzezińska s. 622-624
Przełom w historii lecznictwa XIX wieku Jadwiga Brzezińska s. 624-625
Sesja Historycznego Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Jadwiga Brzezińska s. 625-626
Z działalności Zespołu Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Jadwiga Brzezińska s. 940-942
Z prac Zespołu Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Jadwiga Brzezińska s. 1057-1061