Znaleziono 55 artykułów

Ryszard Brykowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dziesięć lat działalności społecznej Komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Ryszard Brykowski Bogdan Martyniuk s. 5-17
Uwagi o konstrukcji, etapach budowy i konserwacji gotyckiego, drewnianego kościoła w Haczowie Ryszard Brykowski s. 20-31
Spalona cerkiew z Hulcza i grupa cerkwi tomaszowsko-hrubieszowskich Ryszard Brykowski s. 38-44
Ochrona zabytków kultury ludowej a skanseny : Muzeum Wsi w Bukareszcie Ryszard Brykowski s. 39-46
W sprawie dworu obronnego w Jakubowicach Końskich Ryszard Brykowski s. 49-53
Z prac Instytutu Sztuki PAN nad dokumentacją drewnianej architektury sakralnej w Polsce (I) Ryszard Brykowski s. 51-58
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Muzealnej Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w dniach 24-25 maja 1968 r. : fragmenty Ryszard Brykowski Anna Kisielewska s. 58-60
Drewniana cerkiew z Rosolina Ryszard Brykowski s. 58-68
Drewniana cerkiew połemkowska w Stawiszy Ryszard Brykowski Tadeusz Chrzanowski s. 59-66
Ogólnopolska konferencja poświęcona muzeom na wolnym powietrzu Ryszard Brykowski s. 61-64
Narada przedstawicieli muzeów skansenowskich Ryszard Brykowski Wojciech Jankowski s. 68-70
Projekty pieczęci Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości Ryszard Brykowski s. 72-73
Drewniana cerkiew łemkowska z Nieznajowej Ryszard Brykowski s. 81-85
Ośrodek ds. polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju stowarzyszenia "Wspólnota Polska" : kwiecień 1993 - kwiecień 1996 Ryszard Brykowski s. 84-90
Spalony kościół w Pisarzowicach oraz niektóre problemy ochrony drewnianego budownictwa sakralnego Ryszard Brykowski s. 85-89
Ośrodek ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (kwiecień 1996 – grudzień 1997) Ryszard Brykowski s. 85-96
Laudacja doktora Wojciecha Fijałkowskiego Ryszard Brykowski s. 93-95
W sprawie architektury cerkiewnej województwa rzeszowskiego Ryszard Brykowski s. 99-112
Ochrona zabytków w Rumunii Ryszard Brykowski s. 108-116
Drewniana synagoga : z problematyki badań nad drewnianą architekturą sakralną w Polsce Eleonora Bergman Ryszard Brykowski s. 112-117
Zabytkowe cmentarze i elementy zabytkowe na cmentarzach niezabytkowych Ryszard Brykowski s. 113-116
Aleksander Rybicki "Korczak" - "Jacek" - "Spytek" (1904-1983) Ryszard Brykowski s. 132-134
Drewniana cerkiew w Kulasznem : z materiałów IS PAN do inwentarza drewnianej architektury sakralnej w Polsce Ryszard Brykowski s. 132-136
Działalność Komisji Ochrony Zabytków Oddziału Warszawskiego SHS w latach 1975-1977 Aldona Bartczakowa Ryszard Brykowski s. 133
Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie w latach 1976-1977 Ryszard Brykowski Witold Straus s. 133-134
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Ochrony Dóbr Kultury powiatu ustrzyckiego Ryszard Brykowski s. 133-135
Bieszczadzki skansen cerkiewny Ryszard Brykowski s. 134-143
Dwór w Niemcach przestał istnieć Ryszard Brykowski s. 136-141
Rada do spraw Konserwacji Zabytków i Współczesnej Sztuki Sakralnej Ryszard Brykowski Michał Czajnik s. 139
Patronat Zespołu Chemii ZZG INCO nad skansenami w 1970 roku : sprawozdanie z konferencji Ryszard Brykowski Michał Czajnik s. 148-154
"Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku", Ryszard Brykowski, Wrocław [etc.] 1981 : [recenzja] Rafał Karpiński Ryszard Brykowski (aut. dzieła rec.) s. 150-151
Z prac Instytutu Sztuki PAN nad dokumentacją drewnianej architektury sakralnej w Polsce 1962-2002 Ryszard Brykowski Grażyna Ruszczyk s. 152-169
Tatarskie meczety w Rzeczypospolitej Ryszard Brykowski s. 153-172
Polskie kościoły drewniane : straty wojenne - straty pokojowe : Wołyń i wieluńskie Ryszard Brykowski s. 158-167
"Lidová architektura. Encyklopedie", V. Frolec, J. Vařeka, Praha 1983 : [recenzja] Ryszard Brykowski V. Frolec (aut. dzieła rec.) J. Vařeka (aut. dzieła rec.) s. 161-162
    Zacytuj
  • Udostępnij
Trzydziestolecie Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk Ryszard Brykowski s. 175-176
Niektóre problemy konserwacji kościoła w Haczowie Ryszard Brykowski s. 190-200
Dawna rezydencja pisarza browarnego w Bodzentynie Maria Brykowska Ryszard Brykowski s. 197-210
O skansen dla regionu radomskiego Ryszard Brykowski s. 207-210
Podzwonne dla niektórych drewnianych cerkwi Ryszard Brykowski s. 208-219
Malowane cerkwie Ryszard Brykowski s. 228-238
Stan zachowania zabytków powiatu lubartowskiego Ryszard Brykowski s. 228-247
Drewniany dwór w Rogóźnie przestał istnieć Ryszard Brykowski s. 229-232
Olgierd Łotoczko-"Oki" - wspomnienie Ryszard Brykowski s. 251-252
Ochrona zabytków sakralnych - sympozjum w Halinie Ryszard Brykowski s. 256-257
Ostatnie Walne Zgromadzenie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości Ryszard Brykowski s. 260-264
Dzieje budowlane drewnianej unickiej cerkwi w Hannie : na podstawie prac konserwatorskich w latach 1976-1980 Ryszard Brykowski s. 269-277
W sprawie zabytkowej drewnianej architektury cerkiewnej powiatu Tomaszów Lubelski Ryszard Brykowski s. 276-285
Wprowadzenie do badań nad kościołami polskich osadników i emigrantów w Ameryce Ryszard Brykowski s. 287-303
Problemy badawcze i konserwatorskie budownictwa drewnianego - sympozjum naukowe PKZ, Jarosław 7-8 czerwca 1972 Ryszard Brykowski s. 298-301
Drewniany kościół w Łączy z XV wieku przestał istnieć! Ryszard Brykowski s. 313-322
Problem ochrony przeciwpożarowej drewnianych zabytków sakralnych Ryszard Brykowski s. 316-326
    Zacytuj
  • Udostępnij
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości Jan Pruszyński Ryszard Brykowski (aut. dzieła rec.) s. 335-336
List otwarty do Państwowej Służby Ochrony Zabytków Ryszard Brykowski s. 394-396
Polska ochrona zabytków na Wołyniu 1906-1939 i 1993-2006 Ryszard Brykowski s. 443-494