Znaleziono 5 artykułów

Piotr Brykczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyrażenia z założoną charakterystyką Piotr Brykczyński s. 19-44
Kazimierza Twardowskiego koncepcja wytworów czynności Piotr Brykczyński s. 27-68
O pojęciu jedyności i o reformowaniu języka nauki Piotr Brykczyński s. 63-66
Predykaty dyspozycyjne i definicje cząstkowe Piotr Brykczyński s. 69-80
W sprawie wykładów Kazimierza Ajdukiewicza Piotr Brykczyński s. 151