Znaleziono 18 artykułów

Wilhelm Bruchnalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mickiewicz - Niemcewicz : studyum historyczno-literackie Wilhelm Bruchnalski s. 1-31
Wizya Krasińskiego Wilhelm Bruchnalski s. 17-36
Mickiewicz - Niemcewicz : studyum historyczno-literackie Wilhelm Bruchnalski s. 55-77
Próba kanonu wydawniczego w zastosowaniu do zbiorowej edycji "Dzieł wszystkich" Mickiewicza Wilhelm Bruchnalski s. 126-154
Pokłosie naukowe stulecia "Ossolineum" Józef Skoczek Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) Wilhelm Bruchnalski (aut. dzieła rec.) Adam Fischer (aut. dzieła rec.) Bronisław Gubrynowicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mańkowski (aut. dzieła rec.) Władysław Tadeusz Wisłocki (aut. dzieła rec.) s. 132-139
Ś. p. Dr Bronisław Czarnik : 1858-1918 Wilhelm Bruchnalski s. 168-174
Poetyka Jana Kochanowskiego Wilhelm Bruchnalski s. 191-209
Przyczynki do genezy "Dziadów" wileńskich Wilhelm Bruchnalski s. 231-250
Mickiewicz - Niemcewicz : studyum historyczno-literackie Wilhelm Bruchnalski s. 245-271
"Myszeidos Pieśni X", Krasicki, wyd. i wstępem opatrzył Wilhelm Bruchnalski, Lwów-Warszawa 1922 : [recenzja] Stanisław Łempicki Wilhelm Bruchnalski (aut. dzieła rec.) Ignacy Krasicki (aut. dzieła rec.) s. 286-289
"Grażyna", Adam Mickiewicz, wyd., wstępem i objaśnieniami opatrzył Wilhelm Bruchnalski, Lwów 1922 ; "Konrad Wallenrod", Adam Mickiewicz, wyd., wstępem i objaśnieniami opatrzył Wilhelm Bruchnalski, Lwów 1922 : [recenzja] Henryk Życzyński Wilhelm Bruchnalski (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 306-308
Poetyka Jana Kochanowskiego : (ciąg dalszy) Wilhelm Bruchnalski s. 353-370
Walery Łoziński : (przyczynki do biografji i listy) Wilhelm Bruchnalski s. 367-385
Przyczynki do genezy "Dziadów" wileńskich Wilhelm Bruchnalski s. 445-469
Mickiewicz-Niemcewicz : studyum historyczno-literackie Wilhelm Bruchnalski s. 539-566
Moje wspominki o ś. p. Bronisławie Gubrynowiczu Wilhelm Bruchnalski s. 586-592
"Czy Rej piastował jaki urząd?", Kazimierz Miaskowski, Poznań 1908 : [recenzja] Wilhelm Bruchnalski Kazimierz Miaskowski (aut. dzieła rec.) s. 640-641
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza we Lwowie Wilhelm Bruchnalski s. 675-686